Dit is een vertaling van het privacybeleid dat alleen ter informatie is geschreven. De wettelijke geldigheid heeft alleen de originele verklaring, beschikbaar in het Duits

 

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens voor de websites van Edition Sportiva GmbH

(1) In het volgende informeren we over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze websites: www.edition-sportiva.de, www.daswiesnzelt.de, www.oktoberfest-besuch.de

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk voor u beschikbaar zijn, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke acc. Artikel 4, lid 7 EU-verordening algemene gegevensbescherming (DS-GVO)

Edition Sportiva GmbH
Philip Greffenius
Balanstr. 73, ibid. 9
81541 München

(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (bijv. Uw e-mailadres, naam, telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

(4) Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod afhankelijk zijn van in bedrijf gestelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve transacties.

Jouw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens betreffende u:
Recht op informatie,
Recht op rectificatie of wissing,
Recht op beperking van verwerking,
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
Recht op gegevensoverdracht.

(2) U hebt ook het recht om ons te beklagen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of andere informatie koopt of ons andere informatie verstrekt, zullen wij alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, wat technisch noodzakelijk is voor ons om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1 DS-GVO ):
– IP-adres
– Datum en tijdstip van het verzoek
– Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
– Toegangsstatus / HTTP-statuscode
– elke verzonden hoeveelheid gegevens
– Website waarvan het verzoek afkomstig is
– Browser
– Besturingssysteem en de interface
– Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:
Voorlopige cookies (zie b)
Aanhoudende cookies (c).
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren. B. afwijzing van de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.
e) De gebruikte Flash-cookies worden niet gedetecteerd door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht uw browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u de Flash-cookies niet wilt verwerken, moet u een overeenkomstige add-on installeren, bijv. Bijv. “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash moordenaarscookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we aan dat u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig verwijdert.

Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) Gedeeltelijk gebruiken wij om uw gegevens van externe serviceproviders te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

(3) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid binnen dit privacybeleid of in de beschrijving van het aanbod.

Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van gebruikers om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele afspraken (bijv. Details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat gebruikers van onze website of een toekomstige klant ons persoonlijke gegevens verstrekken die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De gebruiker of prospect is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer we een contract met hem sluiten. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

Oppositie of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op andere juridische toestemmingen in de stand van de techniek 6 GDPR, is de gegevensverwerking door ons nog steeds toegestaan, ondanks uw intrekking. De wettelijke licentievoorwaarden blijven onverminderd van kracht door intrekking van de toestemming.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als met name de verwerking niet verplicht is om een ​​contract met u te sluiten. In het geval van een dergelijk meningsverschil vragen wij u om uitleg over de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen wij de situatie onderzoeken en zullen we de verwerking van de gegevens stopzetten of aanpassen, of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarop wij de verwerking voortzetten.

(3) Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. Over uw advertentieconflict kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens:

Edition Sportiva GmbH
Philip Greffenius
Balanstr. 73, ibid. 9
81541 München

Boeking en betaling van bestellingen

1. We verwerken uw persoonlijke gegevens als u een kaartje koopt op onze websites in de kaartverkoop of via onze tickethulplijnen en persoonlijke gegevens specificeert. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op uitvoering en afwikkeling van het contract met u op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) DS-GMO.

2. Als u een kaartje koopt voor een andere persoon (derde partij), verwerken we de persoonlijke gegevens van de derde partij (naam en contactgegevens, indien van toepassing) voor de personalisatie van het ticket en, indien van toepassing, voor de verzending van het ticket naar de derde partij. De verwerking van deze gegevens wordt uitgevoerd met het oog op uitvoering en afwikkeling van het contract met u op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) DS-GMO. Als u gegevens van een derde verstrekt bij het kopen van kaartjes, zorgt u ervoor dat de derde door ons voldoende is geïnformeerd over de verwerking van zijn gegevens en hebt u het recht om de gegevens te verstrekken.

In verband met de verwerking van bestellingen en boekingen, dragen we persoonlijke gegevens over aan ondersteunende serviceproviders. Dit is met name van toepassing op aanbieders van creditcardfacturatiediensten, voor zover de gegevensoverdracht vereist is om de betaling te verwerken. We werken samen met de volgende bedrijven: Stripe,
510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. We behouden ons het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren.

Sweepstakes

Je kunt deelnemen aan verschillende loterijen op onze websites en social-mediaplatforms. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de verloting met u en om onze evenementen te promoten. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met het oog op contractuitvoering met u en op basis van ons rechtmatig belang bij het uitvoeren van marketingmaatregelen op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) en f) DS-GMO.

nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee we u informeren over actuele interessante aanbiedingen over evenementen of over het Oktoberfest, bosfestivals in het algemeen. Abonnees voor de nieuwsbrief kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in de nieuwsbrief of technische wijzigingen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden.

(2) Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat nadat je je hebt geregistreerd, we je een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. De registratielink is onbeperkt geldig. Als u niet binnen de opgegeven tijd op deze knop klikt, wordt uw informatie na één maand geblokkeerd en automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

(3) Welke persoonlijke gegevens worden aan ons doorgegeven bij het bestellen van de nieuwsbrief, resultaten van het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 lit.a. DS-GMO.

(4) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt dit annuleren door te klikken op de link in de nieuwsbrief e-mail,
via dit formulier op de website, per e-mail naar agentur@edition-sportiva.de of via een bericht naar de contactgegevens die in de opdruk zijn gespecificeerd.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Echter, in geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

(2) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in download en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen verwerkt ingekort, kan een persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DS-GMO.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html
Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het Privacybeleid: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de cross-device-analyse van uw gebruik onder Mijn gegevens, Persoonlijke gegevens in uw klantenaccount uitschakelen.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u eenvoudig de kaartfunctie gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld onder het punt “Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website” van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

(3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in het privacybeleid van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Google Web Fonts

(1) Deze pagina gebruikt zogenaamde webfonts om het lettertype weer te geven. Deze worden geleverd door Google (http://www.google.com/webfonts/). Wanneer u onze pagina bezoekt, laadt uw browser bovendien het vereiste weblettertype in de cache van uw browser. Dit is nodig zodat uw browser ook een visueel verbeterde presentatie van onze teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt om te bekijken. Ga naar https://developers.google.com/fonts/faq voor meer informatie over Google Webfonts

(2) Het gebruik van weblettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

(3) Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US- Framework.

(4) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Ga naar http: // voor algemene informatie over privacy bij Google. www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

(2) Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Hiervoor gebruiken we advertentieservercookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie gebruikt meestal de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en de opt-outinformatie (markeer de gebruiker niet) als analysewaarden meer zou graag worden aangepakt) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een klant van AdWords bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is omgeleid. Aan elke klant van AdWords is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van Adwords. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketingtools stelt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het juiste deel van ons internet uiterlijk of klik op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

(5) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

a) Door uw browser-software dienovereenkomstig in te stellen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt;

b) door de cookies uit te schakelen voor het bijhouden van conversies door uw browser in te stellen om cookies uit het domein ‘www.googleadservices.com’, https://www.google.com/settings/ads, deze instelling te blokkeren worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “Over advertenties” via de link http://www.aboutads.info/choices uit te schakelen, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DS-GMO. Ga voor meer informatie over privacy bij Google naar http://www.google.com/intl/en/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s opgenomen in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal ingebed in de ‘enhanced privacy-modus’, wat betekent dat als u de video niet afspeelt, u geen gegevens over uzelf als gebruiker naar YouTube overbrengt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de gegevens vermeld in paragraaf 2 verzonden. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld onder het punt “Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website” van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je je profiel op YouTube niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet worden doorverwezen naar YouTube om ze te gebruiken.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid. U krijgt ook meer informatie over uw rechten en privacyinstellingen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media:

Facebook, Google+, Twitter

We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden, wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de gegevens die zijn vermeld onder het punt “Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website” van deze verklaring verzonden.

In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

(2) We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking, de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

(3) De plug-inprovider slaat de verzamelde gegevens over u op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de presentatie van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DS-GMO.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en z. Als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

(5) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers, die hieronder worden verstrekt. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de respectieve plug-in providers en URL met hun privacykennisgevingen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http: //www.facebook .com / about / privacy / your-info # everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

Verwijdering van uw persoonlijke gegevens

We verwerken en bewaren persoonlijke informatie alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of zoals voorzien door de Europese richtlijnen en regelgevers of enige andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan wij zijn onderworpen.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Juridische basis van verwerking

Artikel 6 par. 1 lit. Een DS-GMO biedt ons een wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming krijgen voor een bepaald verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de persoon partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor het verrichten van diensten of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, aan. , b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze aanbiedingen en diensten.

Als we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. c DS-GMO.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens vereist zijn om de vitale belangen van de persoon of andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker of deelnemer tijdens de training gewond zou zijn geraakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 par. 1 lit. d DS-GMO zijn gebaseerd.

Uiteindelijk kunnen verwerkingshandelingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DS-GGO’s zijn gebaseerd. Verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag indien de verwerking door ons of een derde partij noodzakelijk is om een ​​legitiem belang te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit opzicht was hij van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant van ons is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

Stand: München, juli 2018